Dec 5, 2022

Ce este Statul? Ce trebuie să fie Statul?

Convinge-mă că nu am dreptate.


Statul este o formă de asociere. O formă de asociere chiar dacă nu face parte din acele forme pe care le alegem liber din start.
Statul, ca și concept, se află la intersecția dintre ceea ce ne conferă identitate și ceea ce putem alege.


La fel ca națiunea, familia sau religia, statul este predefinit. Tocmai pentru că ne naștem într-o anumită familie, într-o anumită națiune, într-un anumit areal geografic, într-o anumită cultură, toate acestea având istoriile lor cu tot ceea implica asta: fericiri, bucurii, tristeți, drame. Suntem parte a unui anumit stat și nu a altuia.
Dar acest lucru poate fi schimbat, ne putem alege să trăim într-un alt stat. Sau, așa cum dealtfel se și întâmplă, putem să refuzăm să participăm și să reducem la minim participarea noastră la organizarea statului.


Care este însă rolul statului? Este doar un dat pe care să îl acceptăm pur și simplu? Avem de ce să avem așteptări de la el ca indivizi, ca familii, ca grupuri asociate prin liberă alegere?
Rolul statului este unul dat și imuabil sau este ceva ce decidem la nivel de generație sau generații succesive, trăitoare la un anumit moment în același spațiu, legate prin cultură, sânge, gene sau doar istorii intersectate?
Pe scurt: putem alege, modifica, defini și redefini rolul statului? Cum putem defini un rol pentru un stat care cuprinde indivizi atât de diverși chiar atunci când au gene comune, cultură comună și istorie comună?


Ce ar putea fi atât de comun tuturor încât să nu trezească motive de dispute ireconciliabile? Ce ar putea fi atât de comun încât să trezească acordul unei largi majorități?


Prosperitatea și starea de bine individuală, dimpreună cu garantarea libertății personale ar putea fi acel ceva cu care fiecare să fie de acord pentru sine. Iar dacă fiecare este de acord pentru sine cu prosperitatea și libertatea, atunci este necesar să fie de acord și pentru ceilalți.


Prin urmare rolul statului, și în speță al statului român ar putea fi acela de a acorda cetățenilor săi, sau de a le facilita, mijloacele necesare pentru a își asigura prosperitatea, bunăstarea și libertatea de alegere.


Pentru asta, preocupările statului ar trebui să fie legate de asigurarea sau facilitarea creării unor surse de venituri, educație, sănătate, ordine publică, siguranță împotriva răufăcătorilor din interiorul și din exteriorul statului.


Cum poate îndeplini statul astfel de deziderate? Prin dezvoltarea infrastructurii, prin monopolul asupra violenței (controlul forțelor de ordine), prin stabilirea regulilor (legilor) care au rolul de a nu favoriza anumiți indivizi sau grupuri de indivizi stabilite arbitrar, prin asigurarea educației de masă și prin asigurări sociale universale (de sănătate și sociale, inclusiv pensii). Și nu în ultimul rând, prin asigurarea unui efort constant în sensul utilizării științei in vederea dezvoltării continue a tehnologiilor care să faciliteze prosperitatea și libertatea indivizilor constituenți ai statului.


Dacă și tu crezi că lucrurile de mai sus sunt adevărate, vino să facem Dreptate pentru România!

https://partidulaur.ro/cardul-aur/

Inapoi