Jul 19, 2020

Siguranta elevilor din Sectorul 5

Siguranța elevilor din Sectorul 5 este unul din aspectele importante în care implicarea Primăriei de sector și a Consiliului Local este esențială.

Violența fizică și verbală este un fenomen care a luat amploare în societatea românească, inclusiv în școlile din România. Deși Sectorul 5 este unul dintre cele care stau destul de bine în ce privește acest aspect este necesară continuarea și îmbunătățirea măsurilor bune, precum și introducerea de noi măsuri care să permită o și mai mare siguranță în școlile din Sector.

Mare parte a violențelor din școli pleacă de la modul în care copiii văd la adulți văd cum se rezolvă problemele sau discuțiile în contradictoriu: cu violență fizică sau verbală.
Violența școlară include pe lângă comportamentul agresiv și alte tipuri de comportament violent, precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, așa cum poate fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, amenințare, hărțuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportamente care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism – provocarea de stricăciuni cu buna știință – furt); limbaj neadecvat la adresa cadrului didactic și celorlalți colegi (înjurături, cuvinte obscene)”.
În timp ce agresivitatea poate fi o predispoziție, violența este tradusă prin acțiunea în sine. Mai departe, securitatea elevilor în instituțiile de învățământ este un aspect foarte important și în consecință nu trebuie neglijat sau tratat cu superficialitate. Agresivitatea în școală este definită ca fiind „o formă de conduită de devianță școlară, cu o diversitate de forme de manifestare, cu intensitate diferită”.
Comportamentul agresiv al elevului poate fi răspunsul sau reacția acestuia la diversele probleme pe care le întâmpină în familia sa, o situație materială precară, frustrări, dorința de afirmare, dorința de a fi acceptat într-un anumit cerc („gașcă”), anturajul care poate încuraja și promova comportamentul agresiv.
Foarte importantă este relația profesor–elev, iar dinamica acesteia este una specifică vârstei elevului, a specializării profesorului, dar și a disponibilității cadrului didactic de a se implica în prevenirea și combaterea agresivității din cadrul scolii.

Analizele au arătat că băieții se bat din plăcere, fetele se bat din cauza băieților, iar acasă, mulți copii sunt victime ale părinților. Acest lucru este confirmat și de dascăli, care spun că majoritatea elevilor violenți sunt bătuți acasă. Înăsprirea măsurilor luate împotriva elevilor violenți, ca exmatricularea și scăderea notei la purtare, nu duce întotdeauna la remedierea situației. Psihologii spun că acel individ se va simți marginalizat, va fi frustrat și din contră va încerca să se impună în societate prin forța pumnului.

Diminuarea unor astfel de fenomene în școli necesită un complex de măsuri din diverse domenii și implicarea mai multor factori: profesori, părinți, elevii, colegi cu cei violenți, și chiar întreaga comunitate. Ca acțiuni Primăria trebuie să includă ore de informare școlară pe tema prevenirii și combaterii violenței și acordarea unui sprijin moral tuturor elevilor care au fost implicați în acte de violență.
Pentru garantarea siguranței copiilor în școli sunt necesare acțiuni concertate din partea Primăriei și Consiliului Local, a DGASPC Sector 5, Poliției Locale Sector 5, cum ar fi: continuarea proiectelor de informare în școli, asigurarea pazei în școli prin intermediu Poliției Locale sau prin contracte cu firme de pază, avându-se în vedere instruirea specifică intervenției în școală și în activitatea cu elevii pentru personalul de pază; continuarea parteneriatului cu Ministerul de Interne și prezența permanentă a Politiei Locale pe străzile de pe raza Sectorului 5 astfel încât să reprezinte factor de descurajare a comportamentelor antisociale.

În ce privește eventualitatea asigurării pazei în școli prin intermediul unor firme private trebuie avut în vedere faptul că angajarea și efectuarea cheltuielilor cu serviciile de pază pot prezenta riscuri majore de utilizare neeconomică și ineficientă a fondurilor publice așa cum ne arată experiențe anterioare ale altor unități administrative. Aceste aspecte pot fi ținute sub control prin stabilirea de norme, standarde de cost și criterii care să stea la baza alocării și, ulterior, efectuării acestor cheltuieli. Dar, indiferent dacă paza va fi asigurată de Poliția Locală sau prin contracte cu firme de pază, va trebui eliminată practica prin care asociațiile de părinți asigură fondurile pentru paza școlilor.

De asemenea, trebuie renunțat la acele proiecte care implica costuri fără să aducă o valoare prea mare, cum este proiectul cu ceasurile cu buton de panică pentru elevi sau deplasările în străinătate ale conducerii Primăriei pentru a prezenta proiectele implementate de Primărie.

Inapoi