Sep 12, 2019

Reforma Statului. Schimbare de paradigma

Statul român are nevoie de o reformă structurală și profundă, o reformă care trebuie să pornească însăși de la definirea Statului și modul de înțelegere al funcționării acestuia. Este necesar să schimbăm paradigma de înțelegere a ceea ce înseamnă stat. În rândurile care urmează găsiți propunerea mea.

Înaintașii noștri ne-au lăsat o Românie pentru care și-au vărsat sângele sute de mii de români și pentru care și-au dedicat viața oameni politici și oameni de cultură excepționali.

Statul Român este acea structură care adună împreună cetățenii români, națiunea română în toate cele 3 componente ale sale: națiunea etnică, națiunea politică și națiunea culturală. Suntem împreună din cauza istoriei, din cauza culturii, din cauza legăturilor etnice și lingvistice, din cauza teritoriului național dar și din cauza intereselor comune.

Statul controlat de cetățeni este doar arbitrul, în timp ce cetățenii se asociază liberi în întreprinderi care faciliteaza schimburile sociale, culturale și economice și ușurează asigurarea resurselor, bunurilor și serviciilor necesare societății și fiecărui individ. De asemenea, cetățenii pun în comun resurse pentru realizarea intereselor comune. Interesele comune sunt atinse prin politici publice.

Rolul statului este, pe de o parte, acela de a asigura administrarea resurselor puse în comun de cetățeni în vederea asigurării servicilor publice, iar pe de altă parte, acela de a imagina politicile publice astfel încât să poată fi păstrat un mod armonios, unitar și echilibrat al dezvoltării societății.

Rațiunea de existență a Statului Român este protejarea și promovarea intereselor cetățenilor români.

Rolurile pe care Statul Român, împreună cu aparatul și structurile sale, trebuie să le joace sunt după cum urmează:

1. Elaborarea strategiilor și politicilor publice în interesul cetățenilor români; stabilirea regulilor care să asigure egalitatea de șanse tuturor cetățenilor români; controlul punerii în aplicare a strategiilor de stat, politicilor publice și regulilor elaborate de către organismele politice ale Statului român.

2. Incurajarea inițiativelor cetățenești și a întreprinderilor private ale cetățenilor români.

3. Colectarea taxelor si impozitelor și distribuirea acestora către initiativele cetățenești și a întreprinderilor private ale cetățenilor români în vederea punerii în aplicare a strategiilor si politicilor publice elaborate.

Dacă Statul Român nu ar avea capacitatea sau voința să își avantajeze proprii cetățeni pe teritoriul național și de a își proteja cetățenii în afara teritoriului național, rațiunea de a exista a Statului Român nu ar mai exista.

Statul Român își poate crea organisme proprii si specializate pentru implementarea diverselor strategii și politici publice, dar în special se va baza peste tot acolo unde este posibil pe externalizarea implementării strategiilor și politicilor publice către întrerpinderile si inițiativele private sau obștești ale cețățenilor români.

În fiecare domeniu în care Statul Român elaborează politici publice va exista un scop al acestor politici ale statului, scop care va fi definit clar. Spre exemplu, în domeniul transporturilor, scopul politicilor publice este acela de a asigura circulația bunurilor și persoanelor pe întreg teritoriul național astfel încât din orice localitatea a României să se poată ajunge în orice altă localitate a României în cel mult 7 ore. De asemenea, politicile publice în domeniul transporturilor vor asigura conectarea căilor interne de transport la rutele internaționale și la rutele naționale ale statelor vecine ale României astfel încât cetățenii români să poată călătorii liber oriunde în Europa și oriunde în lume după dorință, cu cât mai puține restricții.

Inapoi