May 6, 2018

Proiecte de hotărâri de Consiliu Local, Interpelări și sesizări

Proiecte depuse

Proiect de înfrățire între Sectorul 5, București și Raionul Telenești, Republica Moldova.

În luna martie 2018 am înregistrat, împreună cu colegul Mihai Udescu, consilier local Sector 5, propunerea de Hotărâre de Consiliu Local privind înfrăţirea dintre Sectorul 5 şi Raionul Teleneşti din Republica Moldova.

Din Expunerea de motive:
"În contextul anului Centenar, devoltarea dialogului între lideri şi reprezentanţi ai cetăţenilor, care vor să schimbe idei pentru dezvoltarea comunităţilor, precum şi cooperarea între autorităţile publice de pe ambele maluri ale Prutului reprezintă acţiuni fireşti. Este foarte important ca dialogul între România şi Republica Moldova să fie reluat de acolo de unde a fost întrerupt: adică de la cultură, de la educaţie, de la identitate, de la istorie. Autorităţile publice locale reprezintă vocea oamenilor şi de aceea este foarte importantă cooperarea pentru a putea dezvolta politici publice care să adreseze nevoile comunităţilor.

Ţinând cont de faptul că în anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor, luând exemplul strămoşilor noştri, noi cei de astăzi, avem datoria să întărim legăturile cu comunităţile româneşti din afara graniţelor României şi, având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, avem obligaţia morală de a consolida relațiile de colaborare între autoritățile administrației publice locale din cele două state.

Atașaţi principiului potrivit căruia autoritățile administrației publice locale se angajează să contribuie la întărirea legăturilor de prietenie între comunitățile pe care le reprezintă, Sectorul 5 al Municipiului București din România are capacitatea să deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și promovarea de schimburi de experiență și de bune practici în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare economică și socială împreună cu unul din raioanele din Republica Moldova, în beneficiul comunităților din cele două unităţi administrativ-teritoriale.

Având în vedere legătura istorică adâncă dintre românii din România şi cei din Basarabia, care din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural şi religios sunt unul şi acelasi neam, încheirea unui acord de cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti şi Raionul Teleneşti din Republica Moldova în anul Centenarului Marii Unirii de la 1918, ar reprezenta o unire simbolică şi contribuţia celor două Unităţi Administrativ Teritoriale din România, respectiv Republica Moldova, la celebrarea Centenarului."

Proiectul nu a fost introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 5.

 

Proiect de înfiinţare a unui adăpost de noapte, provizoriu pe timpul iernii, pentru persoanele adulte fără adăpost.

În luna ianuarie 2018 am depus la Registratura Primăriei Sector 5 şi la Secretariatul Consiliului Local Sector 5, în calitate de consilier local, prima mea propunere de Proiect de Hotărâre de Consiliu Local. Proiectul are în vedere înfiinţarea unui adăpost de noapte, provizoriu pe timpul iernii, pentru persoanele adulte fără adăpost.
După cum mi-a comunicat DGASPC Sector 5, în acest moment, persoanele fără adăpost identificate pe raza sectorului 5 sunt îndrumate sau, după caz, conduse fie la Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte „Sf. Ioan”, cu sediul în sectorul 3, fie la Adăpostul de Urgenţă pentru Femei “Sfântul Luca”, care are sediul în sectorul 4. Aceste centre au un număr limitat de locuri faţă de necesar şi deservesc întregul municipiu.
DGASPC Sector 5 are capacitatea să ofere servicii sociale, inclusiv de găzduire, doar pentru mame şi copii, în cadrul Centrului de Asistenţă pentru Mamă şi Copil, din Şos. Viilor, nr. 44.
În aceste condiţii am considerat că este de folos organizarea unui adăpost care să poată oferi găzduire pe timpul nopţii, cel puţin iarna, acelor persoane care au avut nefericirea de a ajunge pe străzi.
Fireşte, această problemă necesită un răspuns mult mai larg, care să cuprindă măsuri de recuperare şi de reintegrare socială, iar proiectul depus de mine reprezintă o măsură de urgenţă.
Proiectul nu a fost introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 5.

Inapoi